سرهنگ بادام فیروز به لقاءالله پیوست ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۹